Site Overlay

Planeternes “kalender”

Hvor mange dage der er i en kalender for året, for hver af planeterne, afhænger af to forhold. Det ene er planeternes omløbstider om Solen som er meget afhængig af deres afstand til Solen. Dernæst er døgnets længde på planeterne Merkur og Venus ret specielle. En kalender for hver af planeterne er sammenlignet med hinanden i tabellen herunder.

 

Planet Omløbstid om Solen

(et kalender år)

regnet i Jord-dage

Rotationstid om egen akse (en dag)

regnet i Jord-dage

Antal dage i planetens kalender år.
Merkur 87,97 58,6 1,50(!)
Venus 224,7 243,0 0,92(!)
Jorden

(til sammenligning)

365,25 1 365
Mars 686,97 1,026 670
Jupiter 4.333 0,415 10.448
Saturn 10.760 0,441 24.410
Uranus 30.685 0,718 42.717
Neptun 60.190 0,671 89.662