Site Overlay

Merkur

Merkur er den planet, der er nærmest Solen. Dens afstand fra Solen er kun 0,39 gange Jordens afstand til Solen. Afstand svarer dog til, at man kører uafbrudt med 130 km/t i knap 51 år for at komme fra Solen til Merkur.

Mariner 10 kortlagde ca. 45% af Merkurs overflade. Messenger kortlagde yderligere 30%. Merkurs overflade ligner Jordens måne med kratere og plane sletter.

Merkur roterer tre gange om sin egen akse for hver to omløb om Solen. Det betyder, at et døgn på Merkur varer 59 jord-døgn, mens et år kun varer 88 Jord-døgn.

Merkurs kerne udgør hele 42% af dens volumen. Til sammenligning udgør Jordens kerne blot 17%. Kernen antages at være flydende og indeholdende meget jern.

 

Merkurs diameter er kun 0,4 gange Jordens – ca. som en tennisbold sammenlignet med en fodbold.

Det danske navn for Merkur stammer fra romerne, som opkaldte planeten efter den romerske gud Merkur.

Manglen på atmosfære bevirker, at der er stor temperatur-forskel mellem ækvator og polerne. Derfor varierer overflade-temperaturen fra -173 °C til 427°C.

Første rumfartøj, der fløj forbi Merkur, var den amerikanske sonde Mariner 10 i 1975. Den næste var sonden Messenger, som gik i bane omkring Merkur i 2011.

Messenger
Mariner 10